Cung Sanh: Tìm hiểu Tuổi Vợ Chồng qua Cung Mệnh

Rate this post

vợ cung ly lấy chồng cung gì

Bạn có biết cách xem tuổi vợ chồng dựa vào cung mệnh? Hiểu rõ về việc này rất quan trọng để phân biệt được sự kết hợp tốt xấu giữa các cung mệnh trong việc xem tuổi vợ chồng. Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết ngay trong bài viết này!

Cách xem tuổi vợ chồng dựa vào cung sanh

Lưu ý: Cung Sanh theo Lục Thập hoa giáp được chia thành 60 năm, từ Giáp Tý đến Quí Hợi. Các tuần tuân theo thứ tự giống nhau, không tính Thượng-Trung-Hạ nguyên. Ví dụ, người tuổi Giáp Tý sinh năm 1924 (Trung nguyên) và người sinh năm 1984 (Hạ nguyên) đều có cung Sanh là CHẤN.

Trạch Cung (còn gọi là Phi cung) của nam và nữ khác nhau. Các vận Thượng-Trung-Hạ nguyên cũng khác nhau. Ví dụ, nam tuổi Giáp Tý sinh năm 1924 có Trạch cung là TỐN, trong khi nam Giáp Tý sinh năm 1984 lại có Trạch cung là ĐOÀI.

Dưới đây là bảng cung sanh, hãy tra xem mình thuộc cung nào và đọc các luận điểm bên dưới để biết thêm chi tiết:

1- Tuổi | 2- Cung | 3- Tuổi | 4- Cung | 5- Mệnh
Giáp Tý Chấn Ất Sửu Tốn
Kim Bính Dần Khảm Đinh Mão Càn
Hoả Mậu Thìn Đoài Kỷ Tỵ Cấn
Mộc Canh Ngọ Ly Tân Mùi Khảm
Thổ Nhâm Thân Khôn Quý Dậu Chấn
Kim Giáp Tuất Càn Ất Hợi Đoài
Hoả Bính Tý Cấn Đinh Sửu Ly
Thuỷ Mậu Dần Khảm Kỷ Mão Khôn
Thổ Canh Thìn Chấn Tân Tỵ Tốn
Kim Nhâm Ngọ Ly Quý Mùi Càn
Mộc Giáp Thân Khôn Ất Dậu Chấn
Thuỷ Bính Tuất Tốn Đinh Hợi Chấn
Thổ Mậu Tý Càn Kỷ Sửu Đoài
Hoả Canh Dần Cấn Tân Mão Ly
Mộc Nhâm Thìn Khảm Quý Tỵ Khôn
Thuỷ Giáp Ngọ Ly Ất Mùi Khảm
Kim Bính Thân Khôn Đinh Dậu Chấn
Hoả Mậu Tuất Tốn Kỷ Hợi Cấn
Mộc CanhTý Càn Tân Sửu Đoài
Thổ Nhâm Dần Cấn Quý Mão Ly
Kim Giáp Thìn Tốn Ất Tỵ Đoài
Hoả Bính Ngọ Càn Đinh Mùi Đoài
Thuỷ Mậu Thân Cấn Kỷ Dậu Ly
Thổ Canh Tuất Khảm Tân Hợi Khôn
Kim Nhâm Tý Chấn Quý Sửu Tốn
Mộc Giáp Dần Cấn Ất Mão Ly
Thuỷ Bính Thìn Tốn Ất Tỵ Đoài
Hoả Canh Ngọ Càn Đinh Mùi Đoài
Thuỷ Mậu Thân Cấn Kỷ Dậu Ly

Cách xem tuổi vợ chồng dựa vào cung sanh

Chồng cung Càn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Càn: đựơc Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Cấn: được Phước đức (thật tốt)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn: được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Đoài: được Duyên niên (thật tốt)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Khảm: bị Lục sát (thật xấu)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Chấn: bị Ngũ quỉ (thật xấu)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Tốn: bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Ly: bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khảm: được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Chấn: được Thiên y (thật tốt)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Tốn: được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Ly: được Phước đức (thật tốt)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Càn: bị Lục sát (thật xấu)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Cấn: bị Ngũ quỷ (thật xấu)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn: bị Tuyệt mạng (xấu vừa)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Đoài: bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Cấn: được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Càn: được Thiên y (thật tốt)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khôn: được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Đoài: được Duyên niên (thật tốt)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khảm: bị Ngũ quỷ (thật xấu)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Chấn: bị Lục sát (thật xấu)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Tốn: bị Tuyệt mạng (xấu vừa)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Ly: bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Chấn: được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khảm: được Thiên y (thật tốt)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Ly: được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Càn: bị Lục sát (thật xấu)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Cấn: bị Ngũ quỷ (thật xấu)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn: bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Tốn: bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Đoài: bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Tốn: được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm: được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Chấn: được Phước đức (thật tốt)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Ly: được Thiên y (thật tốt)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Càn: bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn: bị Tuyệt mạng (xấu vừa)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn: bị Ngũ quỷ (thật xấu)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài: bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Ly lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Ly: được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Khảm: được Phước đức (thật tốt)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Chấn: được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Tốn: được Thiên y (thật tốt)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Càn: bị Tuyệt mạng (xấu vừa)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Cấn: bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Khôn: bị Lúc sát (thật xấu)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Đoài: bị Ngũ quỷ (thật xấu)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn: được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Càn: được Duyên niên (thật tốt)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Cấn: được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Đoài: được Thiên y (thật tốt)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Chấn: bị Hoạ hại (thật xấu)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khảm: bị Tuyệt mạng (xấu vừa)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Tốn: bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Ly: bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Đoài lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Đoài: được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Càn: được Phước đức (thật tốt)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Cấn: được Duyên niên (thật tốt)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Khôn: được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Chấn: bị Tuyệt mạng (xấu vừa)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Khảm: bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Tốn: bị Lục sát (thật xấu)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Ly: bị Ngũ quỷ (thật xấu)

Đừng quên rằng tuổi vợ chồng cũng phụ thuộc vào sinh khí, Thiên y, Phục vị và các yếu tố khác. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tuổi vợ chồng dựa vào cung sanh. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập Đại Lý VinFast Phú Mỹ Hưng.

Related Posts

Những Câu Nói Hay Về Nụ Cười Bằng Tiếng Anh: Tìm Lại Niềm Vui Trong Cuộc Sống

Những Câu Nói Hay Về Nụ Cười Bằng Tiếng Anh: Tìm Lại Niềm Vui Trong Cuộc Sống

Trong bài viết này, Đại Lý VinFast Phú Mỹ Hưng sẽ cùng bạn khám phá những câu nói hay về nụ cười bằng tiếng Anh, những câu…

Người mệnh Kim hợp màu gì và kỵ màu gì? Màu sắc hợp phong thủy với mệnh Kim

Người mệnh Kim hợp màu gì và kỵ màu gì? Màu sắc hợp phong thủy với mệnh Kim

Mệnh Kim hợp màu gì là điều mà nhiều người quan tâm. Chúng ta thường xem xét phong thủy không chỉ trong việc mua sắm như quần…

MẶT PHẬT ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT | Hợp tuổi NGỌ

MẶT PHẬT ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT | Hợp tuổi NGỌ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Mặt Phật Đại Thế Chí Bồ Tát và sự liên quan của nó đến tuổi Ngọ….

Giấc mơ tự nhổ răng: Điềm báo và ý nghĩa

Giấc mơ tự nhổ răng: Điềm báo và ý nghĩa

Những giấc mơ đôi khi mang đến cho chúng ta những cảm giác hoài nghi, lo lắng. Trong số đó, giấc mơ tự nhổ răng là một…

Tên Phước có ý nghĩa gì? Những gợi ý tên đệm độc đáo, cá tính

Tên Phước có ý nghĩa gì? Những gợi ý tên đệm độc đáo, cá tính

Tên Phước có ý nghĩa gì? Có nên đặt tên này cho bé trai hay không? Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa…

Tuổi Ất Mão Làm Nhà Năm Nào? - Những Điều Bạn Nên Biết

Tuổi Ất Mão Làm Nhà Năm Nào? – Những Điều Bạn Nên Biết

Tuổi Ất Mão làm nhà năm nào? Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra trong thời gian gần đây. Nếu bạn cũng đang băn khoăn…